Lunes, Ikalabing-siyam ng Nobyembre – CEIBS MBA Coffee Chat – Manila, Philippines

Interesado ka bang mag-aral sa CEIBS at kumuha ng MBA? Ang CEIBS ay isa sa pinakamagaling na business school sa buong mundo.

Iniimbitahan namin kayo sa CEIBS MBA Coffee Chat na magaganap sa lunes, Nobyembre 19 sa Manila, Philippines. Sa coffee chat na ito, mas maiintindahan mo ang galawan ng ekonomiya ng Tsina, makita ang mahigpit na samahan ng alumni ng CEIBS sa buong mundo at alamin ang mga iskolarship sa MBA!

Kompletong Detalye
  • Petsa: Lunes,19 Nobyembre
  • Oras: 15:00–17:00
  • Lokasyon: Makati Shangri-la Manila, Ayala Avenue, corner of Makati Avenue, Makati City, Manila, Philippines
  • Wika: Inglis

Panimula

Ang CEIBS Coffee Chat ay magbibigay impormasyon ukol sa English-language MBA na programa. Sa coffee chat, makikita mo kung paano  babaguhin ng CEIBS MBA ang propesyon mo at maging mas magaling na propesuonal sa mundo ng negosyo. Dito mo rin malalaman ang pamamalakad ng Tsina at paano ito naging isa sa pinaka mayaman at progresibong bansa sa buong mundo.

Ano ang matututunan mo sa event na ito

Bukod sa mga nabanggit, ito pa ang matutunan mo:

  • Kung paano magtapos ng MBA na sinisunod ang ‘China Depth & Global Breadth’ at paano ito positibong makatulong sa iyong propesyonal na karera.
  • Kung paano ang ROI at qualidad ng pamumuhay sa Shanghai kompara sa ibang magagaling na skwelahan sa Estados Unidos and Europa.
  • Kung bakit nasa tuktok ng listahan ng Financial Times at Forbes ang CEIBS MBA sa Asya.
Tungkol sa China Europe International Business School

Alamin kung paano kaganda and CEIBS dito.

Content crafter at China Admissions with nine years of professional writing experience. Fil-Chinese who honors my heritage every day. On a fascinating journey exploring China and tracing my ancestry. See China through my lens.
Christine Chiu

Join 180,000+ international students and get monthly updates

Receive Admissions, Scholarships & Deadlines Updates from Chinese Universities.
Unsubscribe anytime.