นักเรียนไทยในจีน (Student from Thailand)

About นักเรียนไทยในจีน (Student from Thailand)

ขณะนี้ประเทศจีนมีนโยบายที่จะเพิ่มนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อประเทศจีนให้สูงขึ้น และจำนวนของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยก็มีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

ทำไมต้องเรียนต่อที่จีน Why Thai students study in China?

  ขณะนี้ประเทศจีนมีนโยบายที่จะเพิ่มนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อประเทศจีนให้สูงขึ้น และจำนวนของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยก็มีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน จึงทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละปี รวมถึงเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งก็มีค่าเทอมที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลียอย่างมาก ประเทศจีนจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ไทยที่อยากเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือนักเรียนไทยที่มีงบประมาณจำกัด รวมถึงยังได้เรียนรู้ภาษาที่สามอย่างภาษาจีนที่เป็นภาษาสำคัญของโลกไปด้วยนะเวลาเดียวกัน นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยมีการดำเนินกิจการโดยคนจีนซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องการคนไทยที่พูดภาษาจีนได้และสามารถทำงานในวัฒนธรรมการทำงานแบบคนจีนได้ รวมถึงคนจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่มาเยือนประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถือว่าเป็นช่องทางทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้ดีที่สุดช่องทางหนึ่ง นอกจากทางด้านธุรกิจแล้วประเทศจีนยังเป็นผู้นำอีกหลายๆด้าน เช่น โลจิสติกส์ การแพทย์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยในจีนส่วนใหญ่ล้วนมีหลักสูตรดังกล่าวทั้งในหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนไทยที่มีปริญญาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการมาเรียนต่อที่ประเทศจีน ได้เรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรมและทัศนคติของจีน รวมถึงลักษณะการทำงานร่วมกับคนจีนก็เป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคต   ข้อดีของการเรียนต่อประเทศจีน  The advantages of study in China นอกจากจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ ค่าเทอมไม่สูงมากแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายข้อในการมาเรียนต่อประเทศจีน อาทิเช่น
  1. เสียค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยกว่า เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก เป็นต้น
  2. อาหารการกินค่อนข้างคล้ายคลึงกัน เพราะอย่าลืมว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศจีน ซึ่งก็คืออาหารประเภทผัด หรือใช้น้ำมัน  นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนจีนเช่นเดียวกับคนไทยเรา รวมถึงอาหารหลายๆจานยังมีรสชาดคล้ายคลึงกับอาหารบ้านเรา
  3. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่มีไม่มากนัก ซึ่งลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันบางส่วนมีความคล้ายคลึงกัน เช่นคนจีนหลายคนเดินทางด้วยการขี่รถมอเตอร์ไซต์ อิเล็กทรอนิก เช่นเดียวกับบ้านเราที่ใช้รถมอเตอร์ไซต์ในการเดินทาง หรือการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า รวมถึงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอย่างมาก
  4. เพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่อยากทำธุรกิจหรือทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  5. มีเพื่อนชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ
  6. มีประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศจีน What to know before coming to China ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกทำให้ตามหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำงาน การศึกษาและอื่นๆจำนวนมาก รวมถึงประเทศจีนมีชนเผ่าชาติพันธุ์จำนวน 55 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนจึงต้องควรดูแลตัวเอง รวมถึงระมัดระวังในการสื่อสารและแสดงทัศนคติในบางเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่อ่อนไวสำหรับคนจีน  นอกจากนี้หลายๆพฤติกรรมของคนจีนที่ทำให้คนไทยอาจตกใจเมื่ออยู่ท่ามกลางคนจีน เช่น คนจีนพูดจาเสียงดัง คนบางส่วนขาดความเป็นระเบียบ หรือแม้แต่การบี๊บแตรรถอย่างดุเดือดบนท้องถนน และอีกหลายๆพฤติกรรมที่เราคนไทยอาจไม่เคยพบมาก่อน แต่จริงๆแล้ว เราคนไทยต้องเข้าใจว่าในสังคมจีนมีการแข่งขันสูงมาก และด้วยความมนุษย์ส่วนมากแล้วต้องการหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง จนบางครั้งอาจทำให้คนเหล่านี้อาจลืมไปว่าพวกเขากำลังทำให้คนอื่นเดือดร้อน รวมถึงประเทศจีนมีประชากรเยอะมากซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่ว่าสังคมประเทศใดก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย อาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดี แต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบททดสอบตัวของเราเอง เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างเขา เราแค่เข้าใจเขา แล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกัน ดังนั้นถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปใส่ใจ และทำใจเย็นไว้ พยายามทบทวนตัวเองเสมอว่าเรามาประเทศจีนเพื่อศึกษาหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง สิ่งที่ดีก็เก็บเกี่ยวให้มากที่สุด สิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมของเขาได้ สถานทิ่ติดต่อที่สำคัญในจีน Important contacts in China
  1. สถานทูตไทยและสถานกงศุลไทยประจำเมืองต่างๆhttp://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/consulate-general/
  2. เบอร์ฉุกเฉิน
- สถานีตำรวจ โทร 110 - First-aid Ambulance โทร 120ในประเทศจีน จึงทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละปี รวมถึงเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งก็มีค่าเทอมที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลียอย่างมาก ประเทศจีนจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่ไทยที่อยากเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือนักเรียนไทยที่มีงบประมาณจำกัด รวมถึงยังได้เรียนรู้ภาษาที่สามอย่างภาษาจีนที่เป็นภาษาสำคัญของโลกไปด้วยนะเวลาเดียวกัน นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยมีการดำเนินกิจการโดยคนจีนซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องการคนไทยที่พูดภาษาจีนได้และสามารถทำงานในวัฒนธรรมการทำงานแบบคนจีนได้ รวมถึงคนจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่มาเยือนประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถือว่าเป็นช่องทางทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้ดีที่สุดช่องทางหนึ่ง นอกจากทางด้านธุรกิจแล้วประเทศจีนยังเป็นผู้นำอีกหลายๆด้าน เช่น โลจิสติกส์ การแพทย์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยในจีนส่วนใหญ่ล้วนมีหลักสูตรดังกล่าวทั้งในหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนไทยที่มีปริญญาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการมาเรียนต่อที่ประเทศจีน ได้เรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรมและทัศนคติของจีน รวมถึงลักษณะการทำงานร่วมกับคนจีนก็เป็นข้อได้เปรียบที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ข้อดีของการเรียนต่อประเทศจีน The advantages of study in China นอกจากจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ ค่าเทอมไม่สูงมากแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายข้อในการมาเรียนต่อประเทศจีน อาทิเช่น เสียค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยกว่า เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก เป็นต้น อาหารการกินค่อนข้างคล้ายคลึงกัน เพราะอย่าลืมว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศจีน ซึ่งก็คืออาหารประเภทผัด หรือใช้น้ำมัน นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนจีนเช่นเดียวกับคนไทยเรา รวมถึงอาหารหลายๆจานยังมีรสชาดคล้ายคลึงกับอาหารบ้านเรา ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่มีไม่มากนัก ซึ่งลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันบางส่วนมีความคล้ายคลึงกัน เช่นคนจีนหลายคนเดินทางด้วยการขี่รถมอเตอร์ไซต์ อิเล็กทรอนิก เช่นเดียวกับบ้านเราที่ใช้รถมอเตอร์ไซต์ในการเดินทาง หรือการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า รวมถึงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอย่างมาก เพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่อยากทำธุรกิจหรือทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ มีเพื่อนชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ มีประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศจีน What to know before coming to China ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกทำให้ตามหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำงาน การศึกษาและอื่นๆจำนวนมาก รวมถึงประเทศจีนมีชนเผ่าชาติพันธุ์จำนวน 55 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนจึงต้องควรดูแลตัวเอง รวมถึงระมัดระวังในการสื่อสารและแสดงทัศนคติในบางเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่อ่อนไวสำหรับคนจีน นอกจากนี้หลายๆพฤติกรรมของคนจีนที่ทำให้คนไทยอาจตกใจเมื่ออยู่ท่ามกลางคนจีน เช่น คนจีนพูดจาเสียงดัง คนบางส่วนขาดความเป็นระเบียบ หรือแม้แต่การบี๊บแตรรถอย่างดุเดือดบนท้องถนน และอีกหลายๆพฤติกรรมที่เราคนไทยอาจไม่เคยพบมาก่อน แต่จริงๆแล้ว เราคนไทยต้องเข้าใจว่าในสังคมจีนมีการแข่งขันสูงมาก และด้วยความมนุษย์ส่วนมากแล้วต้องการหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง จนบางครั้งอาจทำให้คนเหล่านี้อาจลืมไปว่าพวกเขากำลังทำให้คนอื่นเดือดร้อน รวมถึงประเทศจีนมีประชากรเยอะมากซึ่งแต่ละครอบครัวก็มีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่ว่าสังคมประเทศใดก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย อาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดี แต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบททดสอบตัวของเราเอง เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างเขา เราแค่เข้าใจเขา แล้วก็อยู่ในสังคมร่วมกัน ดังนั้นถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปใส่ใจ และทำใจเย็นไว้ พยายามทบทวนตัวเองเสมอว่าเรามาประเทศจีนเพื่อศึกษาหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง สิ่งที่ดีก็เก็บเกี่ยวให้มากที่สุด สิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมของเขาได้ สถานทิ่ติดต่อที่สำคัญในจีน important contact in China 1. สถานทูตไทยและสถานกงศุลไทยประจำเมืองต่างๆhttp://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/consulate-general/ 2. เบอร์ฉุกเฉิน - สถานีตำรวจ โทร 110 - First-aid Ambulance โทร 120

Join 180,000+ international students and get monthly updates

Receive Admissions, Scholarships & Deadlines Updates from Chinese Universities.
Unsubscribe anytime.